Help Centre / Canolfan Gymorth
Search / Chwilio:     Advanced search / Chwilio uwch
Browse by category / Pori yn ol y categori:
Downloads / Llwytho i lawr | Glossary / Geirfa |

Helpu Myfyrwyr

Article ID / Rhif erthygl: 76
Last updated / Diweddarwyd: 19 Jan, 2010
Views / Ymweliadau: 128

View this article in English

Helpu Dysgwyr

Dysgwyr ag enwau defnyddwyr neu gyfrineiriau anghywir neu ddim o gwbl, neu ddysgwyr nad ydynt yn bresennol ar eich modwl neu wasanaeth: dyma’r problemau mwyaf cyffredin sy’n eich wynebu wrth helpu dysgwyr. Os rydych am wneud, gallwch wirio’ch poblogaeth myfyrwyr yn Blackboard trwy ddefnyddio’r panel rheoli i’w rhestru, a chymharu hyn â’r dysgwyr a gofrestrir ar y modwl trwy RegWeb ar Fewnrwyd y Coleg.

Os na allwch ddatrys y broblem eich hun, gallwch gyfeirio’ch dysgwyr am y materion hyn at:

  1. Ddesg Gymorth y Ganolfan TG ar lawr gwaelod adeilad Dewi a fydd yn helpu gydag enwau defnyddwyr a chyfrineiriau Blackboard, ac sydd ar gael yn ystod oriau agor arferol.
    E-bost: itcentre@drindod.ac.uk
    Ffôn: 01267 676930.
  2. Yn y lle cyntaf, dylai myfyrwyr ddefnyddio’r KnowledgeBase.  Mae modd "Gofyn Cwestiwn" yma yn KnowledgeBase a chaiff eich cwestiwn ei gyfeirio at Dîm Blackboard.

Cofrestru'n Hwyr

Dylai pawb sy’n cofrestru’n hwyr ac sydd angen defnyddio Blackboard fynd i’r Ganolfan TG a fydd yn eu helpu gyda’r broses gofrestru ar gyfer Blackboard. Bydd y Ganolfan yn rhoi enw defnyddiwr a chyfrinair iddynt ynghyd â gwybodaeth gyflwyno, er mwyn cyflwyno’r myfyriwr i fynediad a chefnogaeth ar gyfer Blackboard. Unwaith y bydd y myfyriwr wedi’i gofrestru, rhoddir cyflwyniad pellach gan y Tiwtoriaid hynny sy’n defnyddio Blackboard i ychwanegu at eu dysgu NEU gan y gwasanaeth cefnogi myfyrwyr priodol e.e. Gwasanaethau Myfyrwyr.

This article was / Roedd yr erthygl hon yn:   Helpful | Not Helpful
Prev / Blaenorol   Next / Nesaf
Cael cymorth     Diogelu Modiwl Blackboard

Others in this Category / Eraill yn y Categori hwn
document Blackboard Mobile Learn
document Adeiladu Modiwl Dysgu
document Creu Modwl
document Beth ddylwn i ei wneud pan fod rhybudd cynnwys cymysg yn ymddangos
document Mewnforio Pecyn Cwrs
» More articles / Mwy o erthyglau