Help Centre / Canolfan Gymorth
Search / Chwilio:     Advanced search / Chwilio uwch
Browse by category / Pori yn ol y categori:
Downloads / Llwytho i lawr | Glossary / Geirfa |

Cael cymorth

Article ID / Rhif erthygl: 75
Last updated / Diweddarwyd: 13 Mar, 2009
Views / Ymweliadau: 115

View this article in English

Wrth ddefnyddio Blackboard gallwch gael cymorth o ddau le.

  1. Gall Desg Gymorth Blackboard yn Abertawe blackboard@drindod.ac.uk helpu gydag unrhyw agwedd ar ddefnyddio Gwasanaeth Blackboard a dyma’r brif ganolfan ar gyfer cefnogaeth.

    Rhif ffôn: 01792 602250.

    Sylwer bod cymorth Blackboard dros y ffôn ar gael i staff yn unig, gofynnir i fyfyrwyr gysylltu â Desg Gymorth Blackboard trwy e-bost.

  2. Yn y Drindod gall y Ganolfan TG ar lawr gwaelod adeilad Dewi helpu gydag enwau defnyddwyr a chyfrineiriau Blackboard ar adegau penodol.

  3. Mae modwl Grŵp Defnyddwyr Blackboard (BUG) sydd ar gael i’r holl staff (hyfforddwyr). Fe’i gwelwch wrth fewngofnodi i Blackboard. Mae gan y modwl cymorth hwn gysylltiadau da ag adnoddau a chyfleoedd i rannu arfer da. Cewch hefyd anfon unrhyw faterion neu bryderon sydd gennych i’r maes trafod drwy ddechrau trywydd newydd neu fe gewch gynnig cymorth i aelodau eraill sydd wedi postio materion i’r drafodaeth.

Angen rhagor o help?

Os ydych yn anfodlon ar y gwasanaeth neu os na ellwch gael yr help sydd ei angen arnoch, cysylltwch ag Alex Bell a.bell@drindod.ac.uk

Cewch hefyd godi unrhyw faterion neu anghenion datblygu mewn cyfarfod Grŵp Defnyddwyr Blackboard. Fe wahoddir cynrychiolwyr o’ch cyfadran (gweler isod). Os hoffech ddod eich hunan, rhowch wybod i Alex Bell, fel y gellir trefnu ystafell addas. 

Mae’r grŵp yn cwrdd o leiaf unwaith bob semestr.

This article was / Roedd yr erthygl hon yn:   Helpful | Not Helpful
Prev / Blaenorol   Next / Nesaf
Hyfforddiant a Gweithdai     Helpu Myfyrwyr

Others in this Category / Eraill yn y Categori hwn
document Sut i ychwanegu Gwybodaeth am Staff i Fodiwl
document Pam y gallaf weld fy rhestr o’m modiwlau y llynedd o hyd?
document Sut i gyrchu mynediad at safle modiwl neu gwrs
document Sut i ddefnyddio’r Rheolwr Rhestr Termau
document Hyfforddiant a Gweithdai
» More articles / Mwy o erthyglau