Help Centre / Canolfan Gymorth
Search / Chwilio:     Advanced search / Chwilio uwch
Browse by category / Pori yn ol y categori:
Downloads / Llwytho i lawr | Glossary / Geirfa |

Adeiladu Modiwl Dysgu

Article ID / Rhif erthygl: 199
Last updated / Diweddarwyd: 10 Jan, 2012
Views / Ymweliadau: 0

Mae modiwl dysgu yn gasgliad trefnus o ddeunydd cwrs wedi’i gyflwyno gyda thabl gynnwys. Gallwch ychwanegu cynnwys a gweithgareddau at fodiwlau dysgu ac yna eu rheoli yn yr un modd ag eitemau yn yr ardal gynnwys.

 Agor modiwl dysgu sy’n bodoli eisoes:

 1)    Sicrhewch eich bod yn yr ardal gynnwys berthnasol a chliciwch ar y modiwl dysgu i’w agor.

Description: Learning Module.jpg

 2)    Gall nifer o fathau cynnwys gael eu hychwanegu at fodiwl dysgu megis URL, ffeiliau dogfen, a delweddau. Yn wir, gall unrhyw gynnwys yr ydych yn ei ychwanegu at Blackboard ei hun gael ei ychwanegu at y modiwl dysgu.

3)    Mae’r math o gynnwys yr ydych yn ei ddewis yn penderfynu pa ddewisiadau sydd gennych ar gyfer ei ychwanegu yn ogystal â sut mae’n cael ei weld gan fyfyriwr.

 Ychwanegu ffeiliau:

 Gall defnyddwyr ychwanegu ffeiliau o’ch cyfrifiadur chi, neu o unrhyw le arall yn Blackboard, megis y casgliad cynnwys yn ogystal â chysylltiadau o amrywiol fformatau.

 1)    Cliciwch Adeiladu Cynnwys a dewis y Ffeil.

2)    Cliciwch Pori i ddod o hyd i’r ffeil.

3)    Atodwch y ffeil(iau) perthnasol cyn clicio cyflwyno.

4)    Rhowch enw i’r cynnwys a ychwanegwyd. Yr enw fydd y cyswllt i’r eitem yn y tabl cynnwys.

5)    Gosodwch yr opsiynau ar gyfer gweld y cynnwys.

6)    Unwaith i chi orffen, cliciwch cyflwyno.

7)    Bydd y ffeil wedi’i hychwanegu at y modiwlau dysgu a bydd yn cael ei chynnwys yn awtomatig yn y tabl cynnwys.

8)    Mae’r cynnwys yn ymddangos yn y drefn y cafodd  ei ychwanegu, ond gellir newid y drefn drwy lusgo eitem i leoliad newydd yn y modiwl dysgu. Gellir aildrefnu’r eitemau hefyd drwy ddefnyddio’r offer aildrefnu hygyrch ar y bysellfwrdd.

9)    Unwaith i chi orffen, cliciwch cyflwyno. Efallai y bydd angen i chi adnewyddu’r tabl cynnwys i adlewyrchu’r newidiadau i’r modiwl dysgu.

This article was / Roedd yr erthygl hon yn:   Helpful | Not Helpful
Prev / Blaenorol   Next / Nesaf
Atodi Ffeiliau Cwrs i Eitem Gynnwys     Newid iaith y pecyn DEFNYDDIWR

Others in this Category / Eraill yn y Categori hwn
document Ydw i’n gallu defnyddio iaith wahanol?
document Sut gallaf greu Aseiniad Turnitin (canfod llên-ladrad) yn Blackboard?
document Sut gallaf newid enw/teitl fy modwl?
document Mewnforio Pecyn Cwrs
document Diogelu Modiwl Blackboard
» More articles / Mwy o erthyglau