Help Centre / Canolfan Gymorth
Search / Chwilio:     Advanced search / Chwilio uwch
Browse by category / Pori yn ol y categori:
Downloads / Llwytho i lawr | Glossary / Geirfa |

Atodi Ffeiliau Cwrs i Eitem Gynnwys

Article ID / Rhif erthygl: 198
Last updated / Diweddarwyd: 01 May, 2015
Views / Ymweliadau: 0

.

.Mae Ffeiliau Cwrs yn darparu storfa ganolog ar weinyddwr Blackboard eich sefydliad ar gyfer storio cynnwys yr ydych yn ei lwytho i fyny o’r gyriant lleol.

Yn eich cwrs, gallwch atodi Ffeiliau Cwrs mewn meysydd lle mae atodi ffeiliau’n bosib, megis eitemau cynnwys, offer rhyngweithiol, ac asesiadau.

Creu Eitem Gynnwys Newydd

1)    Sicrhewch eich bod yn yr ardal gynnwys berthnasol.

2)    Crëwch Eitem drwy ddefnyddio’r ddewislen Adeiladu Cynnwys.

3)    Rhowch enw a disgrifiad i’ch eitem gynnwys lle bo’n briodol.

4)    Cliciwch ar y botwm Pori Fy Nghyfrifiadur  i ychwanegu eich cynnwys fel atodiad.

5)    Unwaith i chi orffen, cliciwch Cyflwyno.

6)    Gwiriwch unrhyw un o’r opsiynau ar gyfer  olrhain newidiadau ac unrhyw gyfyngiadau dyddiad.

7)    Unwaith i chi orffen, cliciwch Cyflwyno. Yna bydd y ffeil newydd yn cael ei hychwanegu at yr Ardal Gynnwys.

This article was / Roedd yr erthygl hon yn:   Helpful | Not Helpful
Prev / Blaenorol   Next / Nesaf
Ychwanegu Ffeiliau Sip/ Creu Ffeiliau Wimba/ Ffeiliau Cwrs Genie...     Adeiladu Modiwl Dysgu

Others in this Category / Eraill yn y Categori hwn
document Sut i ychwanegu Gwybodaeth am Staff i Fodiwl
document Sut i ddefnyddio’r Byrddau Trafod
document Ychwanegu sganiau Digex i gyrsiau
document Ni allaf agor/cadw/argraffu ffeil/dogfen?
document Allaf i gadw copi o brofion / arolygon wrth gefn ar fy nghyfrifiadur at y dyfodol?
» More articles / Mwy o erthyglau