Help Centre / Canolfan Gymorth
Search / Chwilio:     Advanced search / Chwilio uwch
Browse by category / Pori yn ol y categori:
Downloads / Llwytho i lawr | Glossary / Geirfa |

Atodi Ffeiliau Cwrs i Eitem Gynnwys

Article ID / Rhif erthygl: 198
Last updated / Diweddarwyd: 01 May, 2015
Views / Ymweliadau: 0

.

.Mae Ffeiliau Cwrs yn darparu storfa ganolog ar weinyddwr Blackboard eich sefydliad ar gyfer storio cynnwys yr ydych yn ei lwytho i fyny o’r gyriant lleol.

Yn eich cwrs, gallwch atodi Ffeiliau Cwrs mewn meysydd lle mae atodi ffeiliau’n bosib, megis eitemau cynnwys, offer rhyngweithiol, ac asesiadau.

Creu Eitem Gynnwys Newydd

1)    Sicrhewch eich bod yn yr ardal gynnwys berthnasol.

2)    Crëwch Eitem drwy ddefnyddio’r ddewislen Adeiladu Cynnwys.

3)    Rhowch enw a disgrifiad i’ch eitem gynnwys lle bo’n briodol.

4)    Cliciwch ar y botwm Pori Fy Nghyfrifiadur  i ychwanegu eich cynnwys fel atodiad.

5)    Unwaith i chi orffen, cliciwch Cyflwyno.

6)    Gwiriwch unrhyw un o’r opsiynau ar gyfer  olrhain newidiadau ac unrhyw gyfyngiadau dyddiad.

7)    Unwaith i chi orffen, cliciwch Cyflwyno. Yna bydd y ffeil newydd yn cael ei hychwanegu at yr Ardal Gynnwys.

This article was / Roedd yr erthygl hon yn:   Helpful | Not Helpful
Prev / Blaenorol   Next / Nesaf
Ychwanegu Ffeiliau Sip/ Creu Ffeiliau Wimba/ Ffeiliau Cwrs Genie...     Adeiladu Modiwl Dysgu

Others in this Category / Eraill yn y Categori hwn
document Cael cymorth
document Ni allaf ddod o hyd i unrhyw un o’r deunyddiau/dogfennau y mae arnaf eu hangen yn fy modiwlau
document Ydw i’n gallu defnyddio iaith wahanol?
document Ni allaf agor/cadw/argraffu ffeil/dogfen?
document Pam y gallaf weld fy rhestr o’m modiwlau y llynedd o hyd?
» More articles / Mwy o erthyglau