Help Centre / Canolfan Gymorth
Search / Chwilio:     Advanced search / Chwilio uwch
Browse by category / Pori yn ol y categori:
Downloads / Llwytho i lawr | Glossary / Geirfa |

Ychwanegu Ffeiliau Sip/ Creu Ffeiliau Wimba/ Ffeiliau Cwrs Genie i’ch Modiwl Blackboard

Article ID / Rhif erthygl: 167
Last updated / Diweddarwyd: 03 Feb, 2011
Views / Ymweliadau: 0

Mae’r canllaw hwn yn esbonio sut i gyhoeddi ffeiliau Sip, gan gynnwys Pecynnau HTML a ddefnyddir drwy ddefnyddio offer megis Creu Wimba a Cwrs Genie.
 
Mae’r canllaw hwn yn derbyn eich bod eisoes wedi creu eich ffolder sip.
 
Creu ffolder ar gyfer cynnwys eich holl ffeiliau sip (opsiynol, ond yn argymelledig)
Yn eich modiwl, ewch i ddewislen y Panel Rheoli a chlicio ar y Casgliad Cynnwys. Cliciwch ar god adnabod y modiwl sydd yn union o dan Eitem 1 yn y Casgliad Cynnwys yn sgrin isod:
 
(Image Placeholder)
 
(Mae Eitem 2 ar y sgrin yn cyfeirio at yr holl gynnwys yr ydych wedi’u llwytho i’ch holl fodiwlau
 
Defnyddiwch y botwm Creu Ffolder i wneud ffolder, enwch y ffolder a chliciwch Anfon
 
(Image Placeholder)
(Image Placeholder)
 
Ychwanegu ffeil sip
 
Yn eich modiwl, ewch i ddewislen y Panel Rheoli a chlicio ar y Casgliad Cynnwys. Cliciwch ar god adnabod y modiwl sydd yn union o dan y Casgliad Cynnwys. Os ydych wedi creu ffolder (fel yn y cam uchod), cliciwch ar enw’r ffolder i’w agor. (Cyfarwyddiadau uchod)
 
Cliciwch Llwytho a dewiswch Llwytho Pecyn:
 
(Image Placeholder)
 
Cliciwch Pori i chwilio am y ffeil sip ar eich cyfrifiadur ac yna cliciwch Anfon:
 
(Image Placeholder)

Bydd hwn yn llwytho eich ffeil sip a’i roi i mewn i ffolder ei hun
 
Cysylltu eich Ffeil Sip i’ch ardal gynnwys
 
Fel arfer, mae’r ffeiliau pecyn megis ffeiliau sip Cwrs Genie/Creu Wimba â ffeil ‘index.html’ y tu mewn iddynt.
Hwn yw’r ffeil yr ydych angen cysylltu ag ef.
 
Ewch i’r ardal gynnwys lle rydych yn awyddus i’ch cyswllt ymddangos.
 
Os yw’r cyfrwng golygu wedi’i diffodd, rhowch ef ymlaen drwy glicio ar y Switsh Golygu. Bydd hwn yn amlygu rhai botymau gan gynnwys y botwm Creu Eitem:
 
(Image Placeholder) 

Cliciwch ar y botwm Adeiladu Cynnwys a dewis Creu Eitem:
 
(Image Placeholder)
 
Yn y blwch enw teipiwch deitl. Os ydych yn dymuno, teipiwch ddisgrifiad byr o’r ffeil a’i bwrpas yn y blwch Testun.
 
Rholiwch i lawr a chliciwch ar Pori am Eitem Casgliad Cynnwys.
 
(Image Placeholder)
 
Bydd ffenest yn agor a fydd yn eich caniatáu i lywio drwy’r ffeiliau yn y casgliad cynnwys. Gwiriwch y ffeil ‘index.html’ oddi ar y rhestr y tu fewn i’r ffolder ar gyfer y pecyn yr ydych ei eisiau a chliciwch Anfon.
 
(Image Placeholder)
 
Bydd neges yn ymddangos

“Drwy ddewis hwn yr ydych yn rhoi caniatâd Darllen penodol i’r eitem hon i: aelodau o’r modiwl hwn neu sefydliad” Cliciwch Iawn i hwn.
 
Bydd gennych dri opsiwn o dan Gweithredu Ffeil:
 
(Image Placeholder) 
 
Dewiswch ‘Rhowch ganiatâd Darllen i ddefnyddwyr i bob ffeil a ffolder yn y ffolder’. Bydd hwn yn caniatáu i’r defnyddiwr lywio i dudalennau eraill o fewn eich Cwrs Genie/ffeil Creu Wimba.
 
Er mwyn rhoi’r eitem ar gael i’ch myfyrwyr, mae’n rhaid cytuno i Ddefnyddwyr Trwydded Weld yr Eitem Gynnwys. Fel arall, dim ond drwy gyfrwng y dull golygu y bydd modd gweld yr eitem, ac nid yw hwnnw ar gael i fyfyrwyr. Unwaith i chi orffen, cliciwch ar anfon.
 
(Image Placeholder)
This article was / Roedd yr erthygl hon yn:   Helpful | Not Helpful
Also listed in / Rhestrwyd hefyd yn
folder CYMRAEG -> Gweithiwr

Prev / Blaenorol   Next / Nesaf
Ychwanegu myfyrwyr (a staff) i’r modiwl     Canllawiau ar ddefnyddio Cymwysiadau Blackboard Mobile

Others in this Category / Eraill yn y Categori hwn
document Exporting your Blog
document Recycling your Wiki
document Llwytho a Defnyddio ffeiliau lluosog yn Blackboard
document Yr Offer Tasgau
document Cleaning Up Assignment Files - Welsh Version
» More articles / Mwy o erthyglau