Help Centre / Canolfan Gymorth
Search / Chwilio:     Advanced search / Chwilio uwch
Browse by category / Pori yn ol y categori:
Downloads / Llwytho i lawr | Glossary / Geirfa |

Sut i ddefnyddio’r Byrddau Trafod

Article ID / Rhif erthygl: 161
Last updated / Diweddarwyd: 03 Feb, 2011
Views / Ymweliadau: 0

Mae hwn yn debyg iawn i fforymau sy’n caniatáu i ddefnyddwyr gael trafodaethau trywydd o fewn eu cwrs neu’u sefydliad. Mae trafodaeth gyswllt yn golygu y bydd sylwadau/ychwanegiadau ar yr un pwnc yn cael eu cysylltu ynghyd yn awtomatig.
 
Er mwyn sefydlu bwrdd trafod, mae’n rhaid i chi fod yn hyfforddwr ar y cwrs neu yn arweinydd ar y sefydliad.
 
Yn ddiofyn, ceir eitem ar y ddewislen ar gyfer byrddau trafod. Cliciwch ar hwn.  
 
Byddwch yn derbyn yr opsiwn “Creu Fforwm” (Gallwch ychwanegu cymaint ag y dymunwch)
 
Rhowch enw ystyrlon a disgrifiad i’ch fforwm
 
(Image Placeholder)
 
Mae’r adran nesaf ar y dudalen yn ymdrin ag argaeledd y fforwm. Gosodwch y dyddiadau argaeledd perthnasol neu cliciwch ar y botymau radio fel bod modd eu gweld.
 (Image Placeholder)
 
Mae’r ail adran yn ymdrin â’r gosodiadau. Mae’r rhain yn weddol hunan esboniadol.
 
Unwaith i chi orffen, cliciwch ar y botwm Anfon.
This article was / Roedd yr erthygl hon yn:   Helpful | Not Helpful
Also listed in / Rhestrwyd hefyd yn
folder CYMRAEG -> Gweithiwr

Prev / Blaenorol   Next / Nesaf
Sut i ychwanegu Gwybodaeth am Staff i Fodiwl     Sut i ddefnyddio’r Rheolwr Rhestr Termau

Others in this Category / Eraill yn y Categori hwn
document Pam y gallaf weld fy rhestr o’m modiwlau y llynedd o hyd?
document Exporting your Wiki
document Sut gallaf i adael i “bobl o'r tu allan" edrych ar fy modiwl cwrs?
document Adding a file to your Podcast Feed
document Creating a Custom Role to Access your Journal
» More articles / Mwy o erthyglau