Help Centre / Canolfan Gymorth
Search / Chwilio:     Advanced search / Chwilio uwch
Browse by category / Pori yn ol y categori:
Downloads / Llwytho i lawr | Glossary / Geirfa |

Yr Offer Tasgau

Article ID / Rhif erthygl: 159
Last updated / Diweddarwyd: 03 Feb, 2011
Views / Ymweliadau: 0

Mae’r offer hwn yn caniatáu'r defnyddiwr i greu rhestr o dasgau sy’n rhaid eu gwneud ar gyfer pob modiwl, yna bydd yr wybodaeth yn cael eu casglu yn awtomatig i greu rhestr o dasgau sydd wedi’u personoli ar gyfer myfyrwyr a staff fel ei gilydd.
 
Er mwyn ychwanegu tasg mae angen i chi fod yn hyfforddwr ar y cwrs neu yn arweinydd ar y sefydliad
 
·                      O fewn y modiwl, cliciwch ar y cyswllt Panel Rheoli ac edrychwch am flwch Offer Cwrs neu Offer Trefnu
·                      Cliciwch ar yr opsiwn ‘Tasgau’        
 
(Image Placeholder)
 
Dewiswch y botwm Creu Tasg Cwrs:
 
(Image Placeholder)
 
Rhowch enw i’r dasg, ac os oes angen, disgrifiad hefyd
 
Rhowch y dyddiad dyledus
 
(Image Placeholder)
 
Rhowch flaenoriaeth i’r dasg – uchel, normal neu isel
 
(Image Placeholder)
 
Unwaith i chi gwblhau hyn, cliciwch ar y botwm anfon.
This article was / Roedd yr erthygl hon yn:   Helpful | Not Helpful
Also listed in / Rhestrwyd hefyd yn
folder CYMRAEG -> Gweithiwr

Prev / Blaenorol   Next / Nesaf
Sut i ddefnyddio’r Offer Cyhoeddiadau     Sut i ychwanegu Gwybodaeth am Staff i Fodiwl

Others in this Category / Eraill yn y Categori hwn
document Adding a New Wiki to your Course Site
document Viewing Grade Details by Instructors
document Managing Attachments in your Blog
document Ychwanegu myfyrwyr (a staff) i’r modiwl
document Subscribing to your Journal Posts
» More articles / Mwy o erthyglau