Help Centre / Canolfan Gymorth
Search / Chwilio:     Advanced search / Chwilio uwch
Browse by category / Pori yn ol y categori:
Downloads / Llwytho i lawr | Glossary / Geirfa |

Yr Offer Tasgau

Article ID / Rhif erthygl: 159
Last updated / Diweddarwyd: 03 Feb, 2011
Views / Ymweliadau: 0

Mae’r offer hwn yn caniatáu'r defnyddiwr i greu rhestr o dasgau sy’n rhaid eu gwneud ar gyfer pob modiwl, yna bydd yr wybodaeth yn cael eu casglu yn awtomatig i greu rhestr o dasgau sydd wedi’u personoli ar gyfer myfyrwyr a staff fel ei gilydd.
 
Er mwyn ychwanegu tasg mae angen i chi fod yn hyfforddwr ar y cwrs neu yn arweinydd ar y sefydliad
 
·                      O fewn y modiwl, cliciwch ar y cyswllt Panel Rheoli ac edrychwch am flwch Offer Cwrs neu Offer Trefnu
·                      Cliciwch ar yr opsiwn ‘Tasgau’        
 
(Image Placeholder)
 
Dewiswch y botwm Creu Tasg Cwrs:
 
(Image Placeholder)
 
Rhowch enw i’r dasg, ac os oes angen, disgrifiad hefyd
 
Rhowch y dyddiad dyledus
 
(Image Placeholder)
 
Rhowch flaenoriaeth i’r dasg – uchel, normal neu isel
 
(Image Placeholder)
 
Unwaith i chi gwblhau hyn, cliciwch ar y botwm anfon.
This article was / Roedd yr erthygl hon yn:   Helpful | Not Helpful
Also listed in / Rhestrwyd hefyd yn
folder CYMRAEG -> Gweithiwr

Prev / Blaenorol   Next / Nesaf
Sut i ddefnyddio’r Offer Cyhoeddiadau     Sut i ychwanegu Gwybodaeth am Staff i Fodiwl

Others in this Category / Eraill yn y Categori hwn
document Sut gallaf i adael i “bobl o'r tu allan" edrych ar fy modiwl cwrs?
document Managing Attachments in your Podcast
document Assessing your Wiki
document Adding a file to your Podcast Feed
document Adding Appropriate Permissions to your Podcast
» More articles / Mwy o erthyglau