Help Centre / Canolfan Gymorth
Search / Chwilio:     Advanced search / Chwilio uwch
Browse by category / Pori yn ol y categori:
Downloads / Llwytho i lawr | Glossary / Geirfa |

Sut i ddefnyddio’r Offer Cyhoeddiadau

Article ID / Rhif erthygl: 158
Last updated / Diweddarwyd: 03 Feb, 2011
Views / Ymweliadau: 0

Mae’r offer hwn yn eich caniatáu i nodi cyhoeddiadau i bawb o fewn eich cwrs neu’ch sefydliad.
Bydd pob unigolyn sydd wedi’u cofrestru ar eich cwrs neu yn eich sefydliad yn eu derbyn ar y dudalen cyhoeddiadau yn ogystal â’u gweld o fewn eu rhestr cwrs.
 
Er mwyn ychwanegu cyhoeddiad mae angen i chi fod yn hyfforddwr ar y cwrs neu yn arweinydd ar y sefydliad.  
 
O fewn y modiwl, cliciwch y cyswllt Panel Rheoli a chwilio am y blwch Offer y Cwrs neu Offer y Sefydliad.
 
Cliciwch ar y cyswllt ‘Cyhoeddiadau’
 
 (Image Placeholder)
 
Cliciwch ar y botwm ‘Creu Cyhoeddiad’
 
(Image Placeholder)
 
Rhowch deitl i’r cyhoeddiad a bysellu eich cyhoeddiad.
 
(Image Placeholder)
 
Mae’r gosodiadau islaw’r neges yn berthnasol i hyd y cyhoeddiadau. Mae dolen y Cwrs yn eich caniatáu i’w gysylltu â rhywle o fewn y cwrs (e.e. eitem ar y ddewislen)
 
(Image Placeholder)
 
Cliciwch ar anfon i orffen
This article was / Roedd yr erthygl hon yn:   Helpful | Not Helpful
Also listed in / Rhestrwyd hefyd yn
folder CYMRAEG

Prev / Blaenorol   Next / Nesaf
Sut gallaf i ddefnyddio Blackboard yn y Gymraeg neu mewn iaith...     Yr Offer Tasgau

Others in this Category / Eraill yn y Categori hwn
document Sut gallaf i adael i “bobl o'r tu allan" edrych ar fy modiwl cwrs?
document Beth yw’r gwahaniaeth rhwng Archifo ac Allforio fy modwl?
document Ni allaf ddod o hyd i unrhyw un o’r deunyddiau/dogfennau y mae arnaf eu hangen yn fy modiwlau
document Pam y gallaf weld fy rhestr o’m modiwlau y llynedd o hyd?
document Sut mae newid fy nghyfrinair?
» More articles / Mwy o erthyglau