Help Centre / Canolfan Gymorth
Search / Chwilio:     Advanced search / Chwilio uwch
Browse by category / Pori yn ol y categori:
Downloads / Llwytho i lawr | Glossary / Geirfa |

Sut gallaf i ddefnyddio Blackboard yn y Gymraeg neu mewn iaith arall?

Article ID / Rhif erthygl: 157
Last updated / Diweddarwyd: 03 Feb, 2011
Views / Ymweliadau: 0

Mae modd gosod yr iaith a ddefnyddir i lywio Blackboard. Mae nifer o ieithoedd eraill y gall y defnyddiwr eu dewis.
 
Mae’n rhaid newid yr iaith wreiddiol oddi ar brif dudalen Croeso Blackboard – felly os ydych wedi mewngofnodi eisoes bydd angen i chi allgofnodi yn y lle cyntaf cyn dewis iaith. Ceir blwch dewis iaith ar y Dudalen Groeso sy’n edrych fel hyn
 
(Image Placeholder)
 
Yna fe welwch y dudalen groeso eto ond bydd y prif reolyddion yn ymddangos yn eich dewis iaith. Dylech wybod y canlynol cyn i chi newid yr iaith
 
·         Er mwyn newid yn ôl (neu i ddewis iaith arall) dylech ail adrodd y broses drwy ddefnyddio eich dewis newydd yn y cam uchod - ar gyfer Saesneg mae’n rhaid i chi ddewis Saesneg UK
·         Mae’r pecynnau iaith yn cyfieithu'r offer llywio sylfaenol yn unig - ni fyddant yn cyfieithu unrhyw gynnwys neu offer llywio pan fo’r geiriau wedi’u golygu o derminoleg sylfaenol Blackboard.
This article was / Roedd yr erthygl hon yn:   Helpful | Not Helpful
Also listed in / Rhestrwyd hefyd yn
folder CYMRAEG -> Gweithiwr
folder CYMRAEG -> Myfyrwyr

Prev / Blaenorol   Next / Nesaf
Pam y gallaf weld fy rhestr o’m modiwlau y llynedd o hyd?     Sut i ddefnyddio’r Offer Cyhoeddiadau

Others in this Category / Eraill yn y Categori hwn
document Creating a Custom Role to Access Your Blog
document Subscribing to your Journal Posts
document Adding a file to your Podcast Feed
document Adding a New Wiki to your Course Site
document Customising your Blog
» More articles / Mwy o erthyglau