Help Centre / Canolfan Gymorth
Search / Chwilio:     Advanced search / Chwilio uwch
Browse by category / Pori yn ol y categori:
Downloads / Llwytho i lawr | Glossary / Geirfa |

Pam y gallaf weld fy rhestr o’m modiwlau y llynedd o hyd?

Article ID / Rhif erthygl: 155
Last updated / Diweddarwyd: 03 Feb, 2011
Views / Ymweliadau: 0

Mae hyn yn eithaf arferol oherwydd rydym yn gwneud yn siŵr bod modiwlau’r flwyddyn flaenorol ar gael, i staff a myfyrwyr,  am ychydig er mwyn i fyfyrwyr a allai fod yn ailsefyll arholiadau neu’n ailgyflwyno aseiniadau gael y mynediad sydd ei angen arnynt i ddeunyddiau. Dylech weld y bydd y cysylltiadau hyn yn diflannu erbyn diwedd mis Rhagfyr bob blwyddyn, ac nid oes angen cysylltu â chymorth TG nac anfon e-bost at Blackboard am hyn.

Dylai bod modiwlau y llynedd wedi’u lleoli mewn blwch ar wahân (gyda’r teil modiwlau’r flwyddyn flaenorol) ar y Tab Fy Astudiaethau (Prifysgol Abertawe) neu xxx (Y Drindod Dewi Sant).

This article was / Roedd yr erthygl hon yn:   Helpful | Not Helpful
Also listed in / Rhestrwyd hefyd yn
folder CYMRAEG

Prev / Blaenorol   Next / Nesaf
Wrth ychwanegu cynnwys, pam mae gen i olygydd geiriau/testun ar...     Hyfforddiant a Gweithdai

Others in this Category / Eraill yn y Categori hwn
document Blackboard Mobile Learn
document Sut gallaf guddio cofnodion Bwrdd Trafod rhag cael eu gweld gan Fforwm heb ddileu’r Fforwm cyfan?
document Beth yw’r gwahaniaeth rhwng Archifo ac Allforio fy modwl?
document Sut gallaf leihau maint ffeiliau delweddau?
document Diogelu Modiwl Blackboard
» More articles / Mwy o erthyglau