Help Centre / Canolfan Gymorth
Search / Chwilio:     Advanced search / Chwilio uwch
Browse by category / Pori yn ol y categori:
Downloads / Llwytho i lawr | Glossary / Geirfa |

Pam y gallaf weld fy rhestr o’m modiwlau y llynedd o hyd?

Article ID / Rhif erthygl: 155
Last updated / Diweddarwyd: 03 Feb, 2011
Views / Ymweliadau: 0

Mae hyn yn eithaf arferol oherwydd rydym yn gwneud yn siŵr bod modiwlau’r flwyddyn flaenorol ar gael, i staff a myfyrwyr,  am ychydig er mwyn i fyfyrwyr a allai fod yn ailsefyll arholiadau neu’n ailgyflwyno aseiniadau gael y mynediad sydd ei angen arnynt i ddeunyddiau. Dylech weld y bydd y cysylltiadau hyn yn diflannu erbyn diwedd mis Rhagfyr bob blwyddyn, ac nid oes angen cysylltu â chymorth TG nac anfon e-bost at Blackboard am hyn.

Dylai bod modiwlau y llynedd wedi’u lleoli mewn blwch ar wahân (gyda’r teil modiwlau’r flwyddyn flaenorol) ar y Tab Fy Astudiaethau (Prifysgol Abertawe) neu xxx (Y Drindod Dewi Sant).

This article was / Roedd yr erthygl hon yn:   Helpful | Not Helpful
Also listed in / Rhestrwyd hefyd yn
folder CYMRAEG

Prev / Blaenorol   Next / Nesaf
Wrth ychwanegu cynnwys, pam mae gen i olygydd geiriau/testun ar...     Hyfforddiant a Gweithdai

Others in this Category / Eraill yn y Categori hwn
document Sut gallaf greu Aseiniad Turnitin (canfod llên-ladrad) yn Blackboard?
document Sut i gyrchu mynediad at safle modiwl neu gwrs
document Sut gallaf i ddefnyddio Blackboard yn y Gymraeg neu mewn iaith arall?
document Ni allaf agor/cadw/argraffu ffeil/dogfen?
document Rwy’n cael problemau wrth ddefnyddio cyfleuster/offeryn
» More articles / Mwy o erthyglau