Help Centre / Canolfan Gymorth
Search / Chwilio:     Advanced search / Chwilio uwch
Browse by category / Pori yn ol y categori:
Downloads / Llwytho i lawr | Glossary / Geirfa |

Sut gallaf i adael i “bobl o'r tu allan" edrych ar fy modiwl cwrs?

Article ID / Rhif erthygl: 154
Last updated / Diweddarwyd: 03 Feb, 2011
Views / Ymweliadau: 0

Yn eich modiwl, cliciwch ar y cyswllt “Users and Groups” o’r Panel Rheoli:
 
(Image Placeholder)
 
Dewiswch "Users" o’r rhestr opsiynau:
 
(Image Placeholder)
 
O’r dudalen hon, cliciwch ar yr opsiwn "Enrol User" a dewiswch "Find User to enrol":
 
(Image Placeholder)
 
Ar y sgrin sy’n dilyn, naill ai teipiwch fanylion adnabod y Defnyddiwr neu porwch amdano (opsiwn 1 ar screenshot).
 
Dewiswch y rôl yr hoffech ei dyrannu (ee. myfyriwr, hyfforddwr, arsylwr ayyb) (opsiwn 2 ar screenshot).
 
Mae Opsiwn 3 yn caniatáu i chi benderfynu os bydd gan y defnyddiwr newydd hawl i gofrestru eraill ar y cwrs neu beidio.
 
(Image Placeholder)
 
Cliciwch submit.
 
Os ydych yn dod ar draws unrhyw broblemau wrth geisio cofrestru aelod o staff, cysylltwch â’r tîm cymorth gan ddefnyddio’r ffurflen holi cwestiynau
This article was / Roedd yr erthygl hon yn:   Helpful | Not Helpful
Also listed in / Rhestrwyd hefyd yn
folder CYMRAEG -> Gweithiwr

Prev / Blaenorol   Next / Nesaf
Rydw i am sefydlu cragen gwrs newydd. Sut y byddaf yn gwneud hyn?     Wrth ychwanegu cynnwys, pam mae gen i olygydd geiriau/testun ar...

Others in this Category / Eraill yn y Categori hwn
document Ychwanegu Ffeiliau Sip/ Creu Ffeiliau Wimba/ Ffeiliau Cwrs Genie i’ch Modiwl Blackboard
document Adding Appropriate Permissions to your Podcast
document Setting Appropriate Permissions for your Blog
document Recycling your Blog
document Ychwanegu myfyrwyr (a staff) i’r modiwl
» More articles / Mwy o erthyglau