Help Centre / Canolfan Gymorth
Search / Chwilio:     Advanced search / Chwilio uwch
Browse by category / Pori yn ol y categori:
Downloads / Llwytho i lawr | Glossary / Geirfa |

Sut gallaf i adael i “bobl o'r tu allan" edrych ar fy modiwl cwrs?

Article ID / Rhif erthygl: 154
Last updated / Diweddarwyd: 03 Feb, 2011
Views / Ymweliadau: 0

Yn eich modiwl, cliciwch ar y cyswllt “Users and Groups” o’r Panel Rheoli:
 
(Image Placeholder)
 
Dewiswch "Users" o’r rhestr opsiynau:
 
(Image Placeholder)
 
O’r dudalen hon, cliciwch ar yr opsiwn "Enrol User" a dewiswch "Find User to enrol":
 
(Image Placeholder)
 
Ar y sgrin sy’n dilyn, naill ai teipiwch fanylion adnabod y Defnyddiwr neu porwch amdano (opsiwn 1 ar screenshot).
 
Dewiswch y rôl yr hoffech ei dyrannu (ee. myfyriwr, hyfforddwr, arsylwr ayyb) (opsiwn 2 ar screenshot).
 
Mae Opsiwn 3 yn caniatáu i chi benderfynu os bydd gan y defnyddiwr newydd hawl i gofrestru eraill ar y cwrs neu beidio.
 
(Image Placeholder)
 
Cliciwch submit.
 
Os ydych yn dod ar draws unrhyw broblemau wrth geisio cofrestru aelod o staff, cysylltwch â’r tîm cymorth gan ddefnyddio’r ffurflen holi cwestiynau
This article was / Roedd yr erthygl hon yn:   Helpful | Not Helpful
Also listed in / Rhestrwyd hefyd yn
folder CYMRAEG -> Gweithiwr

Prev / Blaenorol   Next / Nesaf
Rydw i am sefydlu cragen gwrs newydd. Sut y byddaf yn gwneud hyn?     Wrth ychwanegu cynnwys, pam mae gen i olygydd geiriau/testun ar...

Others in this Category / Eraill yn y Categori hwn
document Customising your Blog
document Adding and Managing Widgets in your Blog
document Ychwanegu sganiau Digex i gyrsiau
document Managing Attachments in your Podcast
document Wrth ychwanegu cynnwys, pam mae gen i olygydd geiriau/testun ar rai peiriannau ac nid ar eraill? (STAFF)
» More articles / Mwy o erthyglau