Help Centre / Canolfan Gymorth
Search / Chwilio:     Advanced search / Chwilio uwch
Browse by category / Pori yn ol y categori:
Downloads / Llwytho i lawr | Glossary / Geirfa |

Rydw i am sefydlu cragen gwrs newydd. Sut y byddaf yn gwneud hyn?

Article ID / Rhif erthygl: 153
Last updated / Diweddarwyd: 03 Feb, 2011
Views / Ymweliadau: 0

Defnyddwyr Prifysgol Abertawe

 
Defnyddwyr y Drindod Dewi Sant:
 
Defnyddiwch y ffurflen holi cwestiynau a chynhwyswch fanylion adnabod swyddogol y brifysgol ar gyfer y cwrs/modiwl a rhestr o staff darlithio sydd angen mynediad at y cwrs/modiwl.
This article was / Roedd yr erthygl hon yn:   Helpful | Not Helpful
Also listed in / Rhestrwyd hefyd yn
folder CYMRAEG

Prev / Blaenorol   Next / Nesaf
Ydw i’n gallu gosod iaith benodol ar gyfer modiwl Blackboard...     Sut gallaf i adael i “bobl o'r tu allan" edrych ar fy modiwl...

Others in this Category / Eraill yn y Categori hwn
document Yr Offer Tasgau
document Sut gallaf guddio cofnodion Bwrdd Trafod rhag cael eu gweld gan Fforwm heb ddileu’r Fforwm cyfan?
document Diogelu Modiwl Blackboard
document Ni allaf fewngofnodi
document Sut gallaf greu dolen o un man yn fy modwl at fan arall, e.e. o’r Cyhoeddiadau at ddogfen?
» More articles / Mwy o erthyglau