Help Centre / Canolfan Gymorth
Search / Chwilio:     Advanced search / Chwilio uwch
Browse by category / Pori yn ol y categori:
Downloads / Llwytho i lawr | Glossary / Geirfa |

Rydw i am sefydlu cragen gwrs newydd. Sut y byddaf yn gwneud hyn?

Article ID / Rhif erthygl: 153
Last updated / Diweddarwyd: 03 Feb, 2011
Views / Ymweliadau: 0

Defnyddwyr Prifysgol Abertawe

 
Defnyddwyr y Drindod Dewi Sant:
 
Defnyddiwch y ffurflen holi cwestiynau a chynhwyswch fanylion adnabod swyddogol y brifysgol ar gyfer y cwrs/modiwl a rhestr o staff darlithio sydd angen mynediad at y cwrs/modiwl.
This article was / Roedd yr erthygl hon yn:   Helpful | Not Helpful
Also listed in / Rhestrwyd hefyd yn
folder CYMRAEG

Prev / Blaenorol   Next / Nesaf
Ydw i’n gallu gosod iaith benodol ar gyfer modiwl Blackboard...     Sut gallaf i adael i “bobl o'r tu allan" edrych ar fy modiwl...

Others in this Category / Eraill yn y Categori hwn
document Wrth ychwanegu cynnwys, pam mae gen i olygydd geiriau/testun ar rai peiriannau ac nid ar eraill? (STAFF)
document Cyflwyniad i Flogiau yn Blackboard
document Pam mae’n ymddangos fel petai nad oes cyfeiriad e-bost gan rai myfyrwyr yn y rhestr ar gyfer Grwpiau/Rhestr?
document Beth ddylwn i ei wneud pan fod rhybudd cynnwys cymysg yn ymddangos
document Adeiladu Modiwl Dysgu
» More articles / Mwy o erthyglau