Help Centre / Canolfan Gymorth
Search / Chwilio:     Advanced search / Chwilio uwch
Browse by category / Pori yn ol y categori:
Downloads / Llwytho i lawr | Glossary / Geirfa |

Rydw i am sefydlu cragen gwrs newydd. Sut y byddaf yn gwneud hyn?

Article ID / Rhif erthygl: 153
Last updated / Diweddarwyd: 03 Feb, 2011
Views / Ymweliadau: 0

Defnyddwyr Prifysgol Abertawe

 
Defnyddwyr y Drindod Dewi Sant:
 
Defnyddiwch y ffurflen holi cwestiynau a chynhwyswch fanylion adnabod swyddogol y brifysgol ar gyfer y cwrs/modiwl a rhestr o staff darlithio sydd angen mynediad at y cwrs/modiwl.
This article was / Roedd yr erthygl hon yn:   Helpful | Not Helpful
Also listed in / Rhestrwyd hefyd yn
folder CYMRAEG

Prev / Blaenorol   Next / Nesaf
Ydw i’n gallu gosod iaith benodol ar gyfer modiwl Blackboard...     Sut gallaf i adael i “bobl o'r tu allan" edrych ar fy modiwl...

Others in this Category / Eraill yn y Categori hwn
document Sut gallaf i ddefnyddio Blackboard yn y Gymraeg neu mewn iaith arall?
document Sut i gyrchu mynediad at safle modiwl neu gwrs
document Sut i ychwanegu Gwybodaeth am Staff i Fodiwl
document Gofynion Porwr
document Ble mae fy modiwlau/Gallaf fewngofnodi ond ni allaf weld rhai/unrhyw un o’m modiwlau
» More articles / Mwy o erthyglau