Help Centre / Canolfan Gymorth
Search / Chwilio:     Advanced search / Chwilio uwch
Browse by category / Pori yn ol y categori:
Downloads / Llwytho i lawr | Glossary / Geirfa |

Ydw i’n gallu defnyddio iaith wahanol?

Article ID / Rhif erthygl: 151
Last updated / Diweddarwyd: 03 Feb, 2011
Views / Ymweliadau: 0

Mae’n bosib gosod yr iaith a ddefnyddir i lywio Blackboard, Ceir nifer o ieithoedd wedi’u cynnal y gall y defnyddiwr eu dewis.
 
Rhaid i chi newid eich iaith weithredol o brif dudalen Groeso Blackboard – felly os ydych wedi’ch mewngofnodi ar y pryd bydd angen i chi allgofnodi yn gyntaf cyn dewis iaith. Cewch hyd i flwch dewis iaith ar y Dudalen Groeso sy’n edrych fel hyn
 
(Image Placeholder)
 
Dewiswch yr iaith yr ydych ei heisiau a gwasgwch Ewch.
 
Dylech weld y dudalen groeso eto ond gyda’r prif reolwyr yn eich iaith ddewisol. Mae ychydig o bethau y dylech wybod cyn i chi newid yr iaith
·         I newid yn ôl (neu i iaith arall) dylech ailadrodd y broses ond trwy ddefnyddio eich dewis newydd yn y cam uchod – Ar gyfer Saesneg rhaid i chi ddewis English UK

·         Mae pecynnau iaith dim ond yn cyfieithu’r offerynnau llywio safonol sydd wedi’u mewnosod – ni fydd yn cyfieithu unrhyw gynnwys neu unrhyw offerynnau llywio lle y mae’r geiriad wedi’i olygu o’r derminoleg Blackboard safonol.
This article was / Roedd yr erthygl hon yn:   Helpful | Not Helpful
Also listed in / Rhestrwyd hefyd yn
folder CYMRAEG -> Gweithiwr
folder CYMRAEG -> Myfyrwyr

Prev / Blaenorol   Next / Nesaf
CYMRAEG     Rydw i am sefydlu cragen gwrs newydd. Sut y byddaf yn gwneud hyn?

Others in this Category / Eraill yn y Categori hwn
document Assessing your Journal
document Sut gallaf wirio nad oes nam ar y cysylltiadau?
document Adding a NEW Blog to your course site
document Subscribing to your Blog Posts
document Customising your Blog
» More articles / Mwy o erthyglau