Help Centre / Canolfan Gymorth
Search / Chwilio:     Advanced search / Chwilio uwch
Browse by category / Pori yn ol y categori:
Downloads / Llwytho i lawr | Glossary / Geirfa |

Wrth ychwanegu cynnwys, pam mae gen i olygydd geiriau/testun ar rai peiriannau ac nid ar eraill? (STAFF)

Article ID / Rhif erthygl: 135
Last updated / Diweddarwyd: 03 Feb, 2011
Views / Ymweliadau: 79

Mae'r ‘golygydd testun’ ar gael i ddefnyddwyr sydd â chyfrifiadur sy'n rhedeg Internet Explorer 5.5 neu uwch, neu Firefox; neu MAC sy'n rhedeg Firefox yn unig. Mewn porwyr eraill e.e. Safari , efallai mai swyddogaethau cyfyngedig yn unig bydd gan y golygydd hwn neu ni fydd ar gael.

This article was / Roedd yr erthygl hon yn:   Helpful | Not Helpful
Also listed in / Rhestrwyd hefyd yn
folder CYMRAEG

Prev / Blaenorol   Next / Nesaf
Sut gallaf i adael i “bobl o'r tu allan" edrych ar fy modiwl...     Pam y gallaf weld fy rhestr o’m modiwlau y llynedd o hyd?

Others in this Category / Eraill yn y Categori hwn
document Sut i gyrchu mynediad at safle modiwl neu gwrs
document Sut gallaf guddio cofnodion Bwrdd Trafod rhag cael eu gweld gan Fforwm heb ddileu’r Fforwm cyfan?
document Rwy’n cael problemau llwytho fy aseiniad i Turnitin ar Blackboard
document Sut gallaf leihau maint ffeiliau delweddau?
document Ble mae fy modiwlau/Gallaf fewngofnodi ond ni allaf weld rhai/unrhyw un o’m modiwlau
» More articles / Mwy o erthyglau