Help Centre / Canolfan Gymorth
Search / Chwilio:     Advanced search / Chwilio uwch
Browse by category / Pori yn ol y categori:
Downloads / Llwytho i lawr | Glossary / Geirfa |

Wrth ychwanegu cynnwys, pam mae gen i olygydd geiriau/testun ar rai peiriannau ac nid ar eraill? (STAFF)

Article ID / Rhif erthygl: 135
Last updated / Diweddarwyd: 03 Feb, 2011
Views / Ymweliadau: 79

Mae'r ‘golygydd testun’ ar gael i ddefnyddwyr sydd â chyfrifiadur sy'n rhedeg Internet Explorer 5.5 neu uwch, neu Firefox; neu MAC sy'n rhedeg Firefox yn unig. Mewn porwyr eraill e.e. Safari , efallai mai swyddogaethau cyfyngedig yn unig bydd gan y golygydd hwn neu ni fydd ar gael.

This article was / Roedd yr erthygl hon yn:   Helpful | Not Helpful
Also listed in / Rhestrwyd hefyd yn
folder CYMRAEG

Prev / Blaenorol   Next / Nesaf
Sut gallaf i adael i “bobl o'r tu allan" edrych ar fy modiwl...     Pam y gallaf weld fy rhestr o’m modiwlau y llynedd o hyd?

Others in this Category / Eraill yn y Categori hwn
document Nid oes gennyf gyfrif blackboard. Sut wyf yn cael un?
document Ni all fy myfyrwyr weld fy modiwlau / Rwy'n gweld 'heb fod ar gael' wrth ochr fy modiwlau/ Sut wyf yn gwneud fy nghwrs ar gael
document Sut i ddefnyddio’r Offer Cyhoeddiadau
document Creu Cysylltiad Offeryn
document Sut gallaf leihau maint ffeiliau delweddau?
» More articles / Mwy o erthyglau