Help Centre / Canolfan Gymorth
Search / Chwilio:     Advanced search / Chwilio uwch
Browse by category / Pori yn ol y categori:
Downloads / Llwytho i lawr | Glossary / Geirfa |

Wrth ychwanegu cynnwys, pam mae gen i olygydd geiriau/testun ar rai peiriannau ac nid ar eraill? (STAFF)

Article ID / Rhif erthygl: 135
Last updated / Diweddarwyd: 03 Feb, 2011
Views / Ymweliadau: 79

Mae'r ‘golygydd testun’ ar gael i ddefnyddwyr sydd â chyfrifiadur sy'n rhedeg Internet Explorer 5.5 neu uwch, neu Firefox; neu MAC sy'n rhedeg Firefox yn unig. Mewn porwyr eraill e.e. Safari , efallai mai swyddogaethau cyfyngedig yn unig bydd gan y golygydd hwn neu ni fydd ar gael.

This article was / Roedd yr erthygl hon yn:   Helpful | Not Helpful
Also listed in / Rhestrwyd hefyd yn
folder CYMRAEG

Prev / Blaenorol   Next / Nesaf
Sut gallaf i adael i “bobl o'r tu allan" edrych ar fy modiwl...     Pam y gallaf weld fy rhestr o’m modiwlau y llynedd o hyd?

Others in this Category / Eraill yn y Categori hwn
document Sut gallaf greu Aseiniad Turnitin (canfod llên-ladrad) yn Blackboard?
document Sut i weld cyflwyniadau myfyrwyr yn y nodwedd aseiniadau blackboard yn GradeCentre
document Sut gallaf greu dolen o un man yn fy modwl at fan arall, e.e. o’r Cyhoeddiadau at ddogfen?
document Sut gallaf wirio nad oes nam ar y cysylltiadau?
document Allaf i gadw copi o brofion / arolygon wrth gefn ar fy nghyfrifiadur at y dyfodol?
» More articles / Mwy o erthyglau