Help Centre / Canolfan Gymorth
Search / Chwilio:     Advanced search / Chwilio uwch
Browse by category / Pori yn ol y categori:
Downloads / Llwytho i lawr | Glossary / Geirfa |

Sut gallaf gael hyfforddwyr ychwanegol yn fy nghwrs?

Article ID / Rhif erthygl: 134
Last updated / Diweddarwyd: 29 Jun, 2009
Views / Ymweliadau: 72

Gall staff gael eu cofrestru fel Hyfforddwyr, Adeiladwyr Cwrs, Graddwyr, Cynorthwywyr Addysgu neu Westeion, drwy ddefnyddio'r ddolen 'Add Users by Role' o'r Control Panel ar eich modiwl cwrs Blackboard.

Ceir cyfarwyddiadau manwl am y broses hon yn y ddogfen ganlynol:
Sut i Gofrestru Staff.


Please rate the article and leave a comment.  Thank you!

View this article in English

This article was / Roedd yr erthygl hon yn:   Helpful | Not Helpful
Prev / Blaenorol   Next / Nesaf
Sut gallaf archifo neu allforio fy modiwl Blackboard?     Batch adding students to groups

Others in this Category / Eraill yn y Categori hwn
document Is there a file size limit for submissions?
document What file types can be submitted to Turnitin?
document Tips for using Blackboard Mobile Apps
document How can I prove that I have made a submission?
document How do I receive feedback from Turnitin?
» More articles / Mwy o erthyglau