Help Centre / Canolfan Gymorth
Search / Chwilio:     Advanced search / Chwilio uwch
Browse by category / Pori yn ol y categori:
Downloads / Llwytho i lawr | Glossary / Geirfa |

Sut mae newid fy nghyfrinair?

Article ID / Rhif erthygl: 133
Last updated / Diweddarwyd: 13 Dec, 2013
Views / Ymweliadau: 131

Gall staff a myfyrwyr fewngofnodi i Blackboard gan ddefnyddio eu manylion mewngofnodi arferol ar y rhwydwaith, sef rhan gyntaf eu cyfeiriad e-bost (i fyfyrwyr, eu rhif myfyriwr) a’u cyfrinair presennol. Nid yw’n bosibl newid eich cyfrinair yn uniongyrchol drwy Blackboard. Bydd angen i chi fynd i http://mypassword.swan.ac.uk a dilyn y cyfarwyddiadau ar y dudalen honno i’w newid. Bydd newid eich cyfrinair yn y fan honno yn cael effaith ar draws yr holl system gan gynnwys eich cyfrif ar gyfrifiaduron mynediad agored, y fewnrwyd a chysylltiad di-wifr, nid dim ond ar Blackboard.

Mae’n bosibl hefyd i fyfyrwyr fewngofnodi unwaith yn unig, drwy fewngofnodi i’r dudalen hon http://myuni.swan.ac.uk. Byddwch wedyn yn gallu clicio ar ddolenni i wasanaethau eraill, gan gynnwys Blackboard, heb orfod mewngofnodi eto.

Dylai defnyddwyr allanol sydd â chyfrifon Blackboard yn unig ddefnyddio’r enw defnyddiwr a’r cyfrinair maen nhw wedi eu cael. Mae modd newid y cyfrineiriau allanol hyn yn Blackboard drwy glicio ar eich enw yn y bar ar ben y sgrin, dewis ‘Gosodiadau’ o’r gwymplen, yna ‘Gwybodaeth Bersonol’ a ‘Newid Cyfrinair’ (os oes gennych chi gyfrif rhwydwaith/e-bost y brifysgol, fydd y broses hon ddim yn gweithio er y gallai ymddangos fel petai’n gweithio).

Os oes angen unrhyw gymorth pellach arnoch gyda chyfrineiriau a/neu fewngofnodi, cysylltwch ag itsupport@abertawe.ac.uk neu galwch draw i’r Ddesg Gymorth Technoleg Gwybodaeth yn y Llyfrgell.

Byddwn yn ddiolchgar os gallwch roi sgôr i’r erthygl hon a gadael sylw. Diolch!  (yr erthygl wedi ei diweddaru yn ddiweddar yn dilyn sylwadau di-enw)

 

Darllen yr erthygl hon yn Saesneg

This article was / Roedd yr erthygl hon yn:   Helpful | Not Helpful
Also listed in / Rhestrwyd hefyd yn
folder CYMRAEG -> Myfyrwyr

Prev / Blaenorol   Next / Nesaf
Beth yw f’enw defnyddiwr a’m cyfrinair?     Ydw i’n gallu defnyddio iaith wahanol?

Others in this Category / Eraill yn y Categori hwn
document Creu Modwl
document Blackboard Mobile Learn
document Sut gallaf i ddefnyddio Blackboard yn y Gymraeg neu mewn iaith arall?
document I bwy gallaf ofyn am gymorth a chefnogaeth gyda Blackboard?
document Sut gallaf guddio cofnodion Bwrdd Trafod rhag cael eu gweld gan Fforwm heb ddileu’r Fforwm cyfan?
» More articles / Mwy o erthyglau