Help Centre / Canolfan Gymorth
Search / Chwilio:     Advanced search / Chwilio uwch
Browse by category / Pori yn ol y categori:
Downloads / Llwytho i lawr | Glossary / Geirfa |

Beth yw f’enw defnyddiwr a’m cyfrinair?

Article ID / Rhif erthygl: 132
Last updated / Diweddarwyd: 03 Feb, 2011
Views / Ymweliadau: 112

Defnyddwyr Prifysgol Abertawe:
Mae’ch enw defnyddiwr a’ch cyfrinair yr un peth â’r rhai a roddwyd ichi gael mynediad i rwydwaith Novell a system e-bost y brifysgol.

I fyfyrwyr, eich rhif myfyriwr fydd hwn yn y lle cyntaf e.e. 116580, a’ch dyddiad geni dd/mm/bbbb e.e.05/06/1988. Os nad ydych yn sicr am eich cyfrinair cysylltwch â’r ddesg Cymorth TG yn y Llyfrgell.

I staff, eich enw defnyddiwr ar gyfer y rhwydwaith fydd hwn e.e. Isvanden a’r cyfrinair a roddwyd ichi neu rydych wedi’i ddewis. Sylwer os ydych yn cael problemau wrth fewngofnodi i gyfrifiadur gan ddefnyddio’ch enw defnyddiwr a chyfrinair, bydd angen ichi gysylltu â Chymorth TG ar x5060.

Mae angen i staff fod yn ymwybodol os nad yw’ch adran yn defnyddio rhwydwaith Novell efallai bydd cyfrinair gwahanol gennych. Gallwch gysylltu â ni yma os nad ydych yn siŵr.
 
Defnyddwyr y Drindod Dewi Sant:
 
Dylai staff a myfyrwyr fewngofnodi drwy ddefnyddio eu manylion arferol i fewngofnodi i’r rhwydwaith a’u cyfrinair cyfredol.
This article was / Roedd yr erthygl hon yn:   Helpful | Not Helpful
Also listed in / Rhestrwyd hefyd yn
folder CYMRAEG -> Myfyrwyr

Prev / Blaenorol   Next / Nesaf
Ni allaf fewngofnodi     Sut mae newid fy nghyfrinair?

Others in this Category / Eraill yn y Categori hwn
document Cyflwyniad i Flogiau yn Blackboard
document Sut i ddefnyddio’r Byrddau Trafod
document Sut gallaf leihau maint ffeiliau delweddau?
document Creu Offeryn Casglu (Mashup)
document Sut gallaf i ddefnyddio Blackboard yn y Gymraeg neu mewn iaith arall?
» More articles / Mwy o erthyglau