Help Centre / Canolfan Gymorth
Search / Chwilio:     Advanced search / Chwilio uwch
Browse by category / Pori yn ol y categori:
Downloads / Llwytho i lawr | Glossary / Geirfa |

Ni allaf fewngofnodi

Article ID / Rhif erthygl: 131
Last updated / Diweddarwyd: 03 Feb, 2011
Views / Ymweliadau: 96

Cysylltir eich manylion mewngofnodi ar gyfer Blackboard â rhwydwaith Novell y brifysgol. Sicrhewch eich bod yn defnyddio’r manylion mewngofnodi cywir. Os ydych yn cael problemau gyda’ch cyfrif/cyfrinair cysylltwch â Chymorth TG yn y Llyfrgell

Rhoddir cyfrif Blackboard i bob myfyriwr wrth gofrestru gyda’r Brifysgol gyda’r un manylion mewngofnodi â’r prif rwydwaith. Eich enw defnyddiwr yw eich rhif myfyriwr 6 digid (7 digid ar gyfer AABO a myfyrwyr Meddygol Caerdydd) sydd i’w gweld ar eich cerdyn llyfrgell.

Cysylltir eich cyfrinair myfyriwr â’ch cyfrif Novell a gellir ei ddefnyddio ar gyfer cyfrifiaduron mynediad agored, cyfrifon e-bost y brifysgol a Blackboard. Ar gyfer myfyrwyr newydd, gosodir hwn fel eich dyddiad geni ar ffurf dd/mm/bbbb.
 
Dylai staff hefyd fewngofnodi gan ddefnyddio’r enw defnyddiwr a chyfrinair cyfredol sydd ganddynt ar gyfer rhwydwaith Novell. Fodd bynnag ni chrëir cyfrifon Blackboard yn awtomatig ar gyfer staff. Felly os ydych yn aelod newydd o staff, neu’n dechrau defnyddio Blackboard am y tro cyntaf, efallai y gwelwch na allwch fewngofnodi gyda’ch enw defnyddiwr a chyfrinair Novell. Gallwch ofyn am gyfrif defnyddiwr drwy glicio yma.
This article was / Roedd yr erthygl hon yn:   Helpful | Not Helpful
Also listed in / Rhestrwyd hefyd yn
folder CYMRAEG -> Myfyrwyr

Prev / Blaenorol   Next / Nesaf
Sut gallaf leihau maint ffeiliau delweddau?     Beth yw f’enw defnyddiwr a’m cyfrinair?

Others in this Category / Eraill yn y Categori hwn
document Sut gallaf guddio cofnodion Bwrdd Trafod rhag cael eu gweld gan Fforwm heb ddileu’r Fforwm cyfan?
document Atodi Ffeiliau Cwrs i Eitem Gynnwys
document Sut i ddefnyddio’r Byrddau Trafod
document Sut gallaf leihau maint ffeiliau delweddau?
document Ychwanegu Ffeiliau Sip/ Creu Ffeiliau Wimba/ Ffeiliau Cwrs Genie i’ch Modiwl Blackboard
» More articles / Mwy o erthyglau