Help Centre / Canolfan Gymorth
Search / Chwilio:     Advanced search / Chwilio uwch
Browse by category / Pori yn ol y categori:
Downloads / Llwytho i lawr | Glossary / Geirfa |

Sut gallaf guddio cofnodion Bwrdd Trafod rhag cael eu gweld gan Fforwm heb ddileu’r Fforwm cyfan?

Article ID / Rhif erthygl: 119
Last updated / Diweddarwyd: 03 Feb, 2011
Views / Ymweliadau: 51

Gellir marcio trywyddion o fewn Fforwm Bwrdd Trafod fel rhai Cudd neu Ddim ar Gael.
 O fewn Fforwm Bwrdd Trafod dewiswch y trywydd yr ydych am ei guddio neu nodi nad yw ar gael:
 
(Image Placeholder)
 
Cliciwch ar y cyplau nesaf at y trywydd yr ydych am ei guddio/nodi nad yw ar gael. Dewiswch yr opsiwn gofynnol
 
(Image Placeholder)
 
Unwaith i chi glicio ar yr opsiwn a ddymunir, dylech weld y newid yn y golofn STATWS:
 
(Image Placeholder)
This article was / Roedd yr erthygl hon yn:   Helpful | Not Helpful
Prev / Blaenorol   Next / Nesaf
Beth yw’r ddolen “Golwg Golygu” yn y gornel dde uchaf?     Sut gallaf greu Aseiniad Turnitin (canfod llên-ladrad) yn...

Others in this Category / Eraill yn y Categori hwn
document Sut gallaf newid enw/teitl fy modwl?
document I bwy gallaf ofyn am gymorth a chefnogaeth gyda Blackboard?
document Beth yw’r gwahaniaeth rhwng Archifo ac Allforio fy modwl?
document Wrth ychwanegu cynnwys, pam mae gen i olygydd geiriau/testun ar rai peiriannau ac nid ar eraill? (STAFF)
document Blackboard Mobile Learn
» More articles / Mwy o erthyglau