Help Centre / Canolfan Gymorth
Search / Chwilio:     Advanced search / Chwilio uwch
Browse by category / Pori yn ol y categori:
Downloads / Llwytho i lawr | Glossary / Geirfa |

Gwneud copi wrth gefn o fodiwl Blackboard

Article ID / Rhif erthygl: 114
Last updated / Diweddarwyd: 03 Jun, 2009
Views / Ymweliadau: 52

Caiff holl wybodaeth y modiwl a chronfeydd data’r defnyddwyr eu cadw ar weinydd ffeil canolog, a gwneir copi wrth gefn o hwn yn rheolaidd. Er hynny er bod dulliau gwneud copi wrth gefn yn tueddu i fod yn fwy dibynadwy y dyddiau hyn, mi all gymryd ychydig o amser i adfer cwrs unigol.  Hefyd os ydych wedi gyrru llawer o ddeunydd cwrs ers gwneud copi wrth gefn yr wythnos flaenorol a bod problem wedi codi yn y cyfamser, yna gellid colli eich gwaith wrth wneud y copi wrth gefn nesaf. Nid ydym yn awgrymu bod yna unrhyw berygl penodol, dim ond awgrymu y byddai’n syniad da gwneud ail gopi wrth gefn.

Mae cyfleuster yn y Panel Rheoli ar gyfer pob safle cwrs/modiwl sy’n rhoi modd i chi ei archifo – yr hyn mae’n ei wneud yw gadael eich cwrs yn gyflawn a gwneud copi cywasgedig o’r holl gynnwys a strwythur. Dim ond ychydig o funudau mae’n cymryd, ac awgrymwn eich bod yn gwneud hyn ar ôl pob diweddariad mawr ar eich safle – neu bob wythnos os yw’r cynnwys yn fwy statig. Yn y rhan fwyaf o achosion, mae gan gyfarwyddwyr gopïau o’r dogfennau gwreiddiol ond mae’r ffordd hon o gadw copïau wrth gefn hefyd yn cadw strwythur a nodweddion megis grwpiau a thrafodaethau.

Mae’r ffordd o wneud hyn wedi’i ddangos isod – Rydym yn cynghori’n gryf eich bod yn archifo’n rheolaidd. Petai problem, gallwn adfer eich cwrs yn gyflym o’r ffeil archif.

Sut i wneud copi wrth gefn

Dewiswch y cwrs yr ydych am wneud copi wrth gefn ohono o’r rhestr o gyrsiau yr ydych chi’n gyfarwyddwr arnynt. Yna dewiswch y Panel Rheoli iddo (Control Panel)

Yn y rhan DEWISIADAU CWRS dewiswch y ddolen Archifo Cwrs (PEIDIWCH â defnyddio AILGYLCHWR cwrs (recycler) gan mai diben hwn yw cael gwared ar y cynnwys yn hytrach na gwneud copi wrth gefn!)

Bydd cod y modiwl yn dod i’r golwg fel yn y llun isod. Cliciwch ar Cyflwyno/submit.

***

Nawr sgroliwch i lawr a chliciwch cyflwyno/submit yn ôl yr arfer – mae’n cymryd ychydig o funudau i gasglu a chywasgu’r data, gan ddibynnu ar faint eich cwrs a chyflymder eich cyfrifiadur.

Dylech wedyn weld sgrin cadarnhau fel yr un isod. PEIDIWCH Â CHLICIO IAWN/OK eto.

Yn lle hynny, cliciwch y ddolen sydd wedi’i thanlinellu sy’n dweud Cliciwch yma i lawr lwytho’r safle cwrs i allforio (Click here to download the exported course site) er mwyn lawr lwytho’r cwrs i’w allforio.
Bydd hyn yn codi’r bocs deialog arferol yn gofyn i chi am leoliad y ffolder/ffeil (Efallai y cewch y dewis ar rai cyfrifiaduron i agor neu gadw copi yn gyntaf – dewiswch yr opsiwn cadw copi / save). Awgrymaf eich bod yn creu ffolder i gadw’r copïau wrth gefn o Blackboard un ai ar eich bwrdd gwaith neu yn eich lle storio ffeiliau personol.

***

Dim ond gwneud un copi wrth gefn o bob cwrs/modiwl (h.y. yr un diweddaraf) sydd angen i chi ei wneud, felly bob tro yr ydych yn gwneud copi wrth gefn, mae’n ddiogel i chi drosysgrifo unrhyw ffeil sydd gennych eisoes sy’n gopi wrth gefn ar gyfer y cwrs/modiwl hwnnw.
 
Unwaith y mae’r broses cadw wedi’i chwblhau, gallwch glicio’r botwm iawn/OK – os ydych yn rhedeg mwy nag un modiwl mae gofyn i chi wneud copi wrth gefn o bob un ar wahân.

Adfer eich copi wrth gefn

Nid yw hyn yn debygol o ddigwydd, gobeithio, ond petai angen adfer eich cwrs, dylech anfon ebost at Dîm Blackboard yn eich sefydliad, gan nodi yn y neges fod brys mawr. Gallwn drafod y broses adfer gyda chi dros y ffôn, a’ch arwain drwy’r camau. Bydd gofyn inni roi statws gweinyddydd dros dro i chi er mwyn gwneud hyn.

This article was / Roedd yr erthygl hon yn:   Helpful | Not Helpful
Prev / Blaenorol   Next / Nesaf
Rwy’n cael problemau llwytho fy aseiniad i Turnitin ar...     Beth yw’r ddolen “Golwg Golygu” yn y gornel dde uchaf?

Others in this Category / Eraill yn y Categori hwn
document Ni allaf fewngofnodi
document Pam y gallaf weld fy rhestr o’m modiwlau y llynedd o hyd?
document Sut gallaf leihau maint ffeiliau delweddau?
document Blackboard Mobile Learn
document Gofynion Porwr
» More articles / Mwy o erthyglau