Help Centre / Canolfan Gymorth
Search / Chwilio:     Advanced search / Chwilio uwch
Browse by category / Pori yn ol y categori:
Downloads / Llwytho i lawr | Glossary / Geirfa |

Ble mae fy modiwlau/Gallaf fewngofnodi ond ni allaf weld rhai/unrhyw un o’m modiwlau

Article ID / Rhif erthygl: 101
Last updated / Diweddarwyd: 03 Feb, 2011
Views / Ymweliadau: 67

Os na allwch weld un neu fwy o fodiwlau yn eich rhestr pan fyddwch yn mewngofnodi i Blackboard, gallai fod nifer o resymau:
a) Nid yw’r modiwl hwnnw’n cael ei gefnogi yn Blackboard – gofynnwch i diwtor eich modiwl os nad ydych yn siŵr.
Nid yw pob modiwl yn defnyddio system Blackboard – os ydy’ch rhai chi yn ei defnyddio dylech weld cysylltiadau iddynt yn y Tab Dysgu (Defnyddwyr Y Drindod Dewi Sant) neu ar y Tab Fy Astudiaethau (Defnyddwyr Prifysgol Abertawe).
(Image Placeholder)
(Image Placeholder)
b) Efallai na fydd rhai modiwlau’n ymddangos ar eich rhestr hyd nes i’r Hyfforddwyr orffen adeiladu eu safleoedd a gosod statws y modiwlau hyn fel rhai sydd “ar gael”. Fodd bynnag, mae’n bosibl hefyd bod y tiwtor dan sylw wedi anghofio gosod safle’r modiwl yn un sydd “ar gael”, felly cysylltwch â’ch tiwtor i gadarnhau.
c) Ar ddechrau’r flwyddyn academaidd, yn enwedig os nad yw cofrestriad y modiwl wedi’i gwblhau’n llawn neu os oes newidiadau yn eich modiwlau dewisol, gallai gymryd ychydig o ddiwrnodau i’r system ddiweddaru’r wybodaeth.
Os nad yw’r un o’r uchod yn debygol, defnyddiwch y ffurflen holi cwestiynau i gysylltu â thîm Blackboard eich sefydliad.
This article was / Roedd yr erthygl hon yn:   Helpful | Not Helpful
Prev / Blaenorol   Next / Nesaf
Gofynion Porwr     Pam y gallaf weld fy rhestr o fodiwlau’r flwyddyn ddiwethaf o...

Others in this Category / Eraill yn y Categori hwn
document Ydw i’n gallu defnyddio iaith wahanol?
document Creu Offeryn Casglu (Mashup)
document Sut gallaf leihau maint ffeiliau delweddau?
document Pam y gallaf weld fy rhestr o fodiwlau’r flwyddyn ddiwethaf o hyd?
document Ychwanegu sganiau Digex i gyrsiau
» More articles / Mwy o erthyglau